Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

  • Faaliyetlerimizi çevre kanunları, yönetmelikler ve ilgili diğer hükümlere uygun olarak gerçekleştirmeyi,
  • Faaliyet ve ürünlerimizde sürekli gelişmeyi esas alan çalışmalarda çevre üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı,
  • Doğa ve insan uyumunu sağlamak için çevre unsurunu, yatırım kararlarını belirleyen önemli faktörler arasında değerlendirmeyi,
  • Kirliliği önlemeyi ve / veya kaynağında en aza indirmeyi,
  • Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmayı ve geri kazanımı özendirmeyi,
  • Çevresel performansımızı yükseltecek eğitimler düzenlemeyi ve elde ettiğimiz tecrübeleri müşteri, tedarikçi ve toplumla paylaşmayı ve onların bilinç düzeyini kendimizle birlikte yükseltmeyi,
  • İlgili yasal ve gönüllü şartlara uygun olarak etkin, dinamik ve sürekli gelişen bir çevre yönetim sistemi oluşturmayı,

taahhüt ederiz.