İş Sağlığı Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili iş kanunu, yönetmelik, ilgili mevzuatlara ve üyesi bulunduğumuz kuruluşların şartlarına uymak
  • Tüm personelin katılımı ile kazalara sebebiyet verebilecek riskleri değerlendirmek ve mevcut riskleri ortadan kaldırmak ve böylece tehlikeli ortamların oluşmasını engelleyerek, iş kazası ve meslek hastalıklarının, yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının oluşumunun önlenmesini hedeflemek
  •  “Çalışanlarımızın sağlığı, firmamızın sağlığı demektir” ilkesi ile hareket etmek
  • Hedeflerimiz doğrultusunda sürekli iyileşme için çalışanlarımız ve diğer ilgili taraflar İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmek, sağlıklı olmalarını teşvik etmek ve belirli periyotlarda yapılan çalışmaların gözden geçirilmesini sağlamak
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların görüş ve önerileri alınarak değerlendirilerek çalışanların katılımı en üst düzeye çıkarmaya çalışmak ve sağlık ve güvenlik konularında her türlü bilgiyi çalışanlarla ve paylaşmak ’tır